13 “Tagumpay at Tatag ng Loob”

Buod:                                                                                                                                                                                                                                     

Naglalakad ang mga kapatid at may nakita silang isang bato. Inakyat nila ito at nakita nila na sa ibabaw, mayroong isang balon. Nagtataka ang mga kapatid dahil walang bahay malapit sa balon . Sinabi ni Don Juan na dapat nilang pasukin ang balon at makita kung bakit talaga mahiwaga ang balon. Don Diego ay nagsabi na dapat siya ay mauna dahil siya ay mas matanda pero sinabihan din ni Don Pedro ay dapt siya dahil siya ang panganay. Hindi tumagal at umakyat muli si Don Pedro. Natakot siya dahil sa kadiliman ng ilalim ng balon at hindi niya nakaya bumaba pa.  Ganito rin ang nangyari kay Don Diego. Si Don Juan naman ay nagsubok at muntik na sumuko pero dahil sa determinasyon niya, naabot niya ang lupa at nakita niya ang mahiwagang lugar sa ilalim ng balon.

Mga Gabay na Tanong-

Bakit nauna si Don Pedro sa pagpasok ng balon?

Bakit si Don Juan sa tatlong magkakapatid ang natagumpay sa pagaabot sa ibabaw ng balon? Ano ang katangian na makikita natin sa kanya?

Ano ang nakita ni Don Juan sa ibabaw ng balon? Totoo ba na mahiwaga ang balon at bakit?

Ang Makabuluhang Sipi-

Kabanata 489:

So Don Pedro ay humadlang
“Wala ka ring karapatan,
pagkat ako ang panganay,
nasa akin ang katwiran.”

Dahil si Don Pedro ay panganay, siya ang dapat nauna sa pagbaba ng balon. Nakikita natin na sa kwento, ang panganay sa pamilya ay mahalaga at ang  kapangyarihan niya sa pamilya ay mas mataas sa ibang mga kapatid.

Kabanata 501:

Patuloy ang paghuhugos
si Don Jua’y walang takot,
maging noon mang masapot
ng dilim na parang kumot.

Mayroong isang tayutay dito na ang pagtutulad. Sinasabi ni Don Juan na ang dilim ay parang kumot. Sa tayutay na ito, maunawaan natin na wala talaga siyang makikita sa balon dahil sobrang dilim ito. Kahit  madilim ang balon, walang takot si Don Juan at malakas ang katapangan niya.

Kabanata 508:

“Nasimulan nang gawain
ang marapat ay tapusin,
sagawaing pabimbin-bimbin
wala tayong mararating.”

Gaya ng mga kapatid niya, si Don Huan ay muntik na sumuko sa pagpunta sa ibabaw ng balon dahil sa sobrang dilim nito. Pero dahil sa isip ni Don Juan na wala tayong mararating kung laging sumusuko lang tayo sa mahirap na pagsubok, nagkaroon siya ng determinsyon.

Kabanata 510:

Buong luoang yayapakan
aykristal na kumikinang!
Pook na tago sa araw,
ngungit daig ang may ilaw.

Ang tayutay dito ay ang kabalintunaan dahil walang araw sa ibabaw ng balon pero maliwanag at may ilaw ito. Makikita natin sa saknong na mahiwaga ang balon at may maraming misteryo ito.

Advertisements

Mag-iwan ng Tugon

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Baguhin )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Baguhin )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Baguhin )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Baguhin )

w

Connecting to %s